بررسی شدت نور لامپ های LED

بسیاری از نوزادان در بدو تولد مبتلا به زردی ناشی از بالا بودن غلظت بیلی­روبین در خون هستند که می­توان آن­ها را با استفاده از لامپ­های فتوتراپی، درمان کرد. لامپ­های فتوتراپی، نور در محدوده طول موج 420 تا 474 نانومتر، منتشر می­ کنند. برای درمان مؤثر، طول موج و شدت نور دارای اهمیت است. در این تحقیق، 50 نمونه لامپ با مارک­های مختلف و توان­های مساوی مورد مطالعه قرار گرفته­ اند. با استفاده از یک دستگاه اسپکترورادیومتر، طیف تابشی لامپ­ها در وضعیت­های مشابه به­ دست­ آمده و برای هر لامپ، مجموع شدت­های نور خروجی در سه محدوده (200 تا400، 420 تا 474 و 200 تا 800 نانومتر) محاسبه شده است. سپس نسبت­های شدت پرتو در ناحیه فرابنفش (200 الی 400 نانومتر، خطرناک برای نوزاد) و شدت نور در ناحیه 420 الی 474 نانومتر (مفید برای درمان) به شدت کل، برای هر لامپ تعیین و سپس این نسبت­ها با یکدیگر مقایسه شده­ اند. نسبت شدت پرتو مضر به شدت کل تقریباً در 20٪ لامپ­ها نزدیک به مقدار میانگین لامپ­های مرغوب و در50٪ لامپ­ها بیش­تر از مقدار میانگین لامپ­های مرغوب بود و این نسبت برای تقریباً 30٪ لامپ­ها کم­تر از مقدار میانگین به ­دست آمد. همچنین نسبت شدت پرتوی مفید لامپ به شدت کل تقریباً در 31٪ لامپ­ها نزدیک به مقدار میانگین لامپ­های مرغوب و در 47٪ لامپ­ها بیش­تر از مقدار میانگین بود، در­حالی که برای22٪ لامپ­ها کم­تر از مقدار میانگین به­ دست­ آمد. نتایج نشان می­ دهد که استفاده از لامپ­های درمانی نامرغوب و نیز فلورسنت نه ­تنها برای درمان کودکان چندان مفید نیست، بلکه با تابانیدن پرتوهای فرابنفش غیرضروری بر آن­ها مضر نیز هست. بنابراین از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه توصیه می­شود برای درمان کودکان مبتلا به زردی از لامپ­های مخصوص و مرغوب استفاده شود.

تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است. طراحی وب سایت مشهد - راد وب